Dotacje na innowacje


Projekt współfinsowany

Pełna nazwa Beneficjenta
LENSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP
7861695102

REGON
301755613

Miejscowość
Środa Wielkopolska, 63-000

Adres
ul. Działyńskich 22

Numer umowy o dofinansowanie
UDA-POIG.08.02.00-30-191/13-00

Procent współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
85%

Kwota współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
374 433,50 PLN